DLG remia socialinius projektus

Kurdami įmonių grupės “DELTA LOGISTICS GROUP” veiklos įgyvendinimo koncepciją savanoriškai įtraukiame socialinius principus į savo vidaus procesus ir įmonės santykius su suinteresuotomis šalimis. Savo veikloje stengiamės veikti socialiai atsakingai ir paremti projektus, kurie mūsų nuomone, yra svarbūs kuriant darnią visuomenę. “Turime aiškius principus ir savo veikloje nuo pat įmonės įkūrimo pradžios tvirtai nusprendėme, kad prisidėsime prie įvairių socialinių veiklų, kurioms mūsų nuomone, labiausiai reikės pagalbos. Plėtodami verslą patys ne kartą esame susidūrę su įvairiais sunkumais, sprendę daugybę iššūkių, todėl dabar, pasinaudodami sukaupta patirtimi ir galimybėmis norime padėti ir kitiems. Tikime, kad esame dalis darnios verslo kultūros ir visuomenės, kurią kuriame visi drauge. Visada džiaugiamės galėdami padėti ir prisidėti”, – apie įmonės poziciją remti įvairius socialinius projektus pasakojo generalinis direktorius Žydrūnas Pocius.

Daugiausiai dėmesio įmonė skiria projektams, kuriais gali paremti vaikus. Tikėdami, kad vaikai tai mūsų ateitis kiekvienais metais remiame “SOS vaikų kaimo” bendruomenę. Lėšų skyrėme ir Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijai, kuri vykdė projektą “Ugdymo(si) aplinkos gerinimas”. Projekto tikslas: pagerinti vaikų užimtumą pertraukų metu. Pernai metais parama buvo skirta Labdaros ir paramos fondui „Ateities žvaigždė“.  Džiaugiamės prisidėję prie asociacijos „Raudonos nosys Gydytojai klounai“ veiklos.

Pilnų namų bendruomenė, kurią sudaro sudaro pasišventusieji broliai ir besirengiantieji pasišvęsti, garbės nariai, globojamieji ir asmenys atliekantys reabilitaciją, nuo 2015 metų pradėjo reabilitacijos centro su valgykla pastato statybą. Nuo pat statybų pradžios, kiekvienais metais kelis kartus remiame šią iniciatyvą. Prisidedame prie Visų Šventųjų parapijos, esančios Vilniuje gerbūvio.

Be paramos projektams, skirtiems vaikams ir religinėms bendruomenėms, 2017 metais rėmėme visuomeninę Priekulės bendruomenės organizaciją. Taip pas prisidėjome prie Lietuvos invalidų biliardo asociacijos komandos dalyvavimo Lietuvos pulo čempionate ir palaikėme Lietuvos ristynių federacijos įsikūrimą. Manome, kad nacionalinis Lietuvos sportas ristynės – puikus būdas lavinti jaunimą ir didinti jų užimtumą, ugdant dvasines vertybes bei meilę savo šaliai.

Ir toliau įsipareigojame aktyviai remti socialinius projektus ir prisidėti prie darnios visuomenės vystymo.

heppy dlg

Monika