Parama labdaros fondui “Ateities žvaigždė”

DLG nuolatos prisideda prie įvairių socialinių veiklų ir skiria dėmesį bei lėšas projektams, kurie prisideda prie darnesnės visuomenės ir gerbūvio kūrimo. Šį kartą nusprendėme paramą skirti labdaros ir paramos fondui “Ateities žvaigždė”, kuris remia vaikų globos namus, ugdymo įstaigas, teikia nemokamą pagalbą vaikams su negalia, ligoniams, našlaičiams, rūpinasi vaikų mokslo, kultūros, švietimo, meno, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos programomis bei remia perspektyvių vaikų dalyvavimą sportinėse varžybose, mokslinė olimpiadose, konkursuose ir kultūriniuose renginiuose Lietuvoje bei užsienyje.

Šiuo metu fondas organizuoja vaikų vasaros stovyklą prie Baltijos jūros ir penkių dienų kelionę autobusu į Berlyną. Šios iniciatyvos skirtos vaikams iš vaikų globos namų, kurie neturi jokių galimybių keliauti. „Vaikams tai didelis džiaugsmas. Jie grįžta iš kelionių pilni įspūdžių ir malonių iškrovos pojūčių“, –  pasakoja labdaros ir paramos fondo direktorius Artūras Zaniauskas.

UAB „DLG“ nuolatos remia projektus, kurie sukurtų teigiamą pridėtinę vertę, todėl manome, kad prisidėdami prie vaikų ugdymo ir kokybiško jų laisvalaikio praleidimo, kurio metu jie patiria puikius įspūdžius, galime kurti kūrybingų ir išsilavinusių žmonių visuomenę, kurioje dalintis ir duoti tolygu gauti. Linkime visiems kuo daugiau gerų emocijų ir nepamiršti gerų darbų! Kartu mes stipresni, tad būkime vieningi ir galvokime ne tik apie save.

746

 

Monika