Krovinių draudimas

„DLG LOGISTICS GROUP“ savo klientams siekia suteikti aukščiausio lygio logistikos paslaugas. Gabenant prekes iškyla krovinių sugadinimo ar praradimo rizikos, todėl siūlome papildomą paslaugą savo esamiems klientams – gabenamo turto krovinių draudimą palankiausiomis sąlygomis. Toks draudimas užtikrina saugumą, kad įvykus nelaimingam atsitikimui nuostoliai už Jūsų turtą bus atlyginti. Dažniausia draudimo rūšis  – vežėjų civilinės atsakomybės draudimas (CMR) ne visada atlygina su krovinio sugadinimu ar praradimu susijusius nuostolius. CMR draudimo taisyklėse nedraudiminiais įvykiais taip pat laikomos žalos, susijusios su netinkamomis pakuotėmis arba netinkamu pakrovimu (tvirtinimu). Vienas iš svarbiausių CMR minusų – nuostoliai dengiami ne pilna apimtimi. Krovinio praradimai ar apgadinimai ne dėl vežėjo kaltės yra nekompensuojami, todėl gabenantiems didelės vertės ir svarbos krovinius, norintiems išvengti šių CMR draudimo trūkumų, siūlome tinkamiausią sprendimą – krovinių draudimą.

Palankiausios sąlygos

Krovinių draudimas gali būti pritaikomas pagal Jūsų poreikius: nuo pilno, apimančio visas rizikas iki dalinio, draudžiant tik pagrindines rizikas, įskaitant pakrovimą, iškrovimą ir perkrovimą. Taip pat užtikriname palankiausias sąlygas ir sudarome specialias sutartis draudžiant ne tik vienkartinius, bet ir reguliarius pervežimus.

Krovinių draudimo naudos:

 • Galioja visoms transporto rūšims visame pasaulyje: sausumos; oro; jūros; geležinkelių.
 • Draudimas galioja viso maršruto metu, įskaitant pakrovimus, iškrovimus, perkrovimus ir sandėliavimo laikotarpį.
 • Žalos atlyginimas skaičiuojamas nuo krovinio vertės, o ne nuo svorio, priešingai nei draudžiant tik CMR draudimu.
 • Galioja ir specialioms prekių grupėms, kurioms CMR draudimas netaikomas.
 • Greitas žalų administravimas bei nuostolių atlyginimas, teisminių ginčų išvengimas.

Draudžiama nuo šių rizikų:

 • Transporto priemonių, gabenančių krovinius sausuma, avarijos: apvirtimai; susidūrimai su kitais objektais; nuriedėjimas nuo kelio;
 • Transporto priemonių, gabenančių krovinius avarijos ar krovinio, esančio atskirame įpakavime praradimas pakrovimo, iškrovimo, perkrovimo, tarpinio sandėliavimo metu;
 • Aplinkos veiksnių neigiama įtaka: stichinės nelaimės; gaisrai; sprogimai; tiltų griuvimas; medžių virtimas;
 • Transporto priemonių, gabenančių krovinius jūromis, avarijos: laivo gedimai; apvirtimas, užplaukimas ant seklumos; skendimas; priverstinis krovinių išmetimas už borto gelbstint laivą; krovinių nuplovimai nuo denio;
 • Transporto priemonių, gabenančių krovinius oro transportu, avarijos;
 • Apšildymo sistemos vandentiekio avarijos;

Krovinių draudimas gali būti pritaikomas pagal Jūsų poreikius: nuo pilno, apimančio visas rizikas iki dalinio, draudžiant tik pagrindines rizikas, įskaitant pakrovimą, iškrovimą ir perkrovimą. Taip pat užtikriname palankiausias sąlygas ir sudarome specialias sutartis draudžiant ne tik vienkartinius, bet ir reguliarius pervežimus.