Ładunki niebezpieczne (ADR)

Oferuje Państwu możliwość przewozić ładunki niebezpieczne. Mamu doświadczenie w transportowaniu ładunków niebezpiecznych następnych kategorii: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Do grupy towarów niebezpiecznych należą  te towary, od których transportowania lub przechowywania mogą grozić  choroby, zatrucia ludzi i zwierząt, wybuchi, pożary, a również zagrożenie dla innych towarów, maszyn ,urządzeń lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Przy transportowaniu takich ładunków planujemy i kontrolujemy  indywidualne kierunki ruchu towarowego, upkakowanie towaru i bezpieczność.

Transportowanie ładunków niebezpiecznych wymaga przestrzegania odpowiednich środków ostrożności. Nasza firma jest w pełni przystosowany do przewozu ładunków niebezpiecznych. Sterowniki posiadają wymagane dla przewozu towarów niebezpiecznych certyfikaty i okresowo uczestniczą w specjalnych programach dla uaktualniania wiedzy i umiejętności.

Transportujemy ADR ładunki następnych kategorji:

Klasa niebezpieczenstwa Opisanie ladunku

2

Gaz

3

Latwopalne ciekle materialy

4

Materialy stale zapalne

5

Materialy utleniajace

6

Materialy toksyczne

8

Zrace materialy

9

Inne materialy niebezpieczne