Sėkmingai įgyvendiname projektą „UAB „DLG“ plėtra užsienio rinkose“

ESFIVP-logotipo naudojimo vadovas-sablonai

 

UAB „DLG“ stabiliai dirbanti tarptautinių krovinių gabenimų ir logistikos bei sandėliavimo srityje, sėkmingai įgyvendina nuo 2017-01-03 vykdomą projektą „UAB „DLG“ plėtra užsienio rinkose“ (03.2.1-LVPA-K-801-02-0034).

Kadangi Lietuvos rinka yra gana maža, bendrovė, pagrindinį dėmesį skiria užsienio rinkų ir klientų paieškai. Efektyviausias būdas gauti informacijos apie užsienio rinkas yra dalyvavimas jose vykstančiose logistikos parodose. Tik parodose įmanoma greitai gauti gausios informacijos apie užsienio partnerius, užsienio šalių transporto, logistikos rinkų subtilybes, pasidalinti patirtimi ir žiniomis su kitais parodos dalyviais, sužinoti kuo labiausiai domisi atitinkamos šalis klientai.

Projekto metu buvo sudalyvauta tarptautinėse parodose, kurių tikslas plėsti UAB “DLG” vykdomą veiklą. UAB “DLG” pagrindinis tikslas yra didinti eksportą į Vidurio Azijos šalis. Įgyvendinus projektą planuojama padidinti įmonės pardavimus užsienio rinkose, produktyvumą, darbo našumą, išlaikyti esamas ir sukurti naujas darbo vietas, pagerinti svarbiausius įmonės veiklos rodiklius tuo pačiu prisidedant prie Lietuvos ekonomikos augimo.

Pasinaudodama ES parama, UAB „DLG“ šiai dienai jau sudalyvavo 3-jose Rusijos Federacijoje vykusiose tarptautinėse parodose, 2018 metams numatyta sudalyvauti paskutinėje parodoje. Projekto įgyvendinimo metu įmonė jau sustiprino pozicijas esamose rinkose, padidino įmonės žinomumą.

UAB „DLG“ Europos regioninės plėtros fondo parama eksporto plėtrai – 21294,00 eurai – skirta pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės LT“, kurios tikslas skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumą. Projekto įgyvendinimą rėmė Lietuvos Respublika ir iš dalies finansavo Europos Sąjunga.

Minėtos priemonės leidžia įmonei pasiekti geresnių veiklos rezultatų, kadangi projekto metu įgyta patirtis suteikia galimybę atsirinkti patraukliausias rinkas.

Tikimasi, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis padidinti įmonės pardavimų ir eksporto augimą, pasiūlyti rinkai naujas paslaugas.

Monika